Romski ples

Romski ples je najviše utjecaja imao na turski stil plesa, ali je prije svega specifičan po tome što se romski plesovi razlikuju od zemlje do zemlje. Tijekom seljenja Romi su preuzimali folklorne elemente plesova naroda sa kojima su dolazili u doticaj. Postoje mnoge varijante ovog plesa poput: turskog Roman Havasi, ruskog, rumunjskog, vojvođanskog, balkan Belly (fuzija balkanskog i turskog romskog)…U romskim plesovima pleše se opušteno, veselo, uz puno pljeskanja rukama, a poželjno je unijeti što više dramaturgije u samu izvedbu jer se time plesač trudi prikazati pravi romski način plesa, zabave, života i slobode kojoj su oni oduvijek težili. Što opuštenije, to bolje!