Nešto kao ja…

Kažu da postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali
Prijateljstvo koje se uzima u malim količinama
Mogli bismo ovako početi: “Moderna vremena donijela su promjene u svim plesnim stilovima, pa tako i u svijetu orijentalnih plesova.
Ponos, predrasude i produžena…!