Improvizacije i vježbe

Uvježbavanje koreografije; napredna grupa Gulbahar / 2020.

 

Male improvizacije u domaćem korona izdanju / 2020.

Uvježbavanje koreografije / 2019.

Vježbe, kombinacije, improvizacije…